Marec - mesiac knihy

4. kolo súťaže bolo ukončené 11.4. 2010.

Výherca nájdete na našich webových stránkach.

Ďakujeme za účasť!