Zákaznícke číslo

Zákaznícke číslo je deväťmiestne a môžete ho nájsť:

  • Vytlačené nad menom v doručovacej adrese na ponuke
  • Vytlačené nad menom v doručovacej adrese na zásielke s produktom
  • Vytlačené nad menom v doručovacej adrese v korešpondencii so zákazníkmi
  • Variabilný symbol na zloženke či upomienke

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV